ד"ר איתי קמה

פקולטה לניהול סגל אקדמי בכיר
דואר אלקטרוני: kamaitay@post.tau.ac.il
טלפון פנימי: 03-6409958
משרד:
רקנאטי, 307 א

מידע כללי

חבר הסגל האקדמי הבכיר בפקולטה לניהול באוניברסיטת ת"א משנת 2006, ופרופסור אורח בחוג לחשבונאות ב-Ross School of Business, University of Michigan. ד"ר קמה הינו בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול, תואר שני בכלכלה ותואר שלישי בחשבונאות מאוניברסיטת ת"א. בשנים 2005-2006 היה מרצה אורח בחוג לחשבונאות ב-.London Business School תחומי המחקר שלו כוללים נושאים כגון תפקידו של המידע החשבונאי בשוקי ההון, ניתוח דוחות כספיים, מניפולציות בדיווח חשבונאי והערכות שווי. המחקרים שנכתבו על ידו בנושאים אלה פורסמו בכתבי העת המובילים בעולם. ד"ר קמה מלמד חשבונאות פיננסית, ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי בתכניות המנהלים השונות של הפקולטה. ניסיונו המקצועי כולל עבודה במחלקות הייעוץ של PricewaterhouseCoopers ו- Ernst & Young כמו גם עבודות יעוץ פרטיות שונות.

תחומי מחקר

התפקיד של מידע חשבונאי בשוקי ההון, איכות המידע החשבונאי המדווח, ניתוח דוחות כספיים, ניהול רווחים ותזרימי מזומנים, מבנה עלויות, הערכות שווי.

פרסומים

 1.   "The role of accounting disaggregation in detecting and mitigating earnings management," Eli Amir, Eti Einhorn, and Itay Kama, Review of
         Accounting Studies
,  Forthcoming.
 

2.   "Extracting sustainable earnings from profit margins," Eli Amir, Eti Einhorn, and Itay Kama, European Accounting Review, Forthcoming.
 

3.    "Do earnings targets and managerial incentives affect sticky costs?" Itay Kama and Dan Weiss, Journal of Accounting Research 51
        (2013): 201-224.
 

4.    "Conditional versus unconditional persistence of RNOA components: implications for valuation," Eli Amir, Itay Kama, and Joshua Livnat,
        Review of Accounting Studies 16 (2011): 302-327. 
 

5.   "On the market reaction to revenue and earnings surprises," Itay Kama, Journal of Business, Finance & Accounting 36 (2009): 31-50.

צור קשר