ד"ר ירדן דינו לוי

מנהלת ביה"ס למנהל עסקים סגל אקדמי בכיר
ד"ר ירדן דינו לוי

מידע כללי

הצטרף לסגל הפקולטה כחוקר בתחום של נוירו-שיווק ונוירו-כלכלה. הוא בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל-אביב וסיים בהצטיינות את התואר השני בפסיכוביולוגיה גם כן באוניברסיטת תל-אביב. הוא קיבל את הדוקטורט שלו בשנת 2008 ממכון ויצמן למדע במחלקה לנוירוביולוגיה בנושא של מודלים מוחיים בהתמכרות לסמים. המשיך לפוסט דוקטורט במרכז לחקר המוח ב - NYU. ד"ר לוי זכה בפרסי הצטיינות ובמענקי מחקר על עבודתו המחקרית ופירסם מאמרים רבים.

CV

Fields of Research

Understanding consumer decision-making and the representation of value in the brain. Exploring the effects of context and internal state on decision-making and on neural representations of value. Trying to predict consumer preferences using neural and physiological measurements above and beyond the accuracy of behavioral measurements.

פרסומים

Telpaz A, Webb R, Levy DJ. Using EEG measurements during valuation without choice to predict future consumer choices. Journal of Marketing Research (2015). In press.

 

Levy YZ, Levy DJ, Barto AG, Meyer JS (2013). A computational hypothesis for allostasis: delineation of substance dependence, conventional therapies, and alternative treatments. Front. Psychiatry (2013) 4:167. doi: 10.3389/fpsyt.2013.00167

 

Levy DJ, Thavikulvat A, Glimcher PW. State dependent valuation: the effect of deprivation on risk preferences. PLoS One. 2013; 8(1)

 

Levy DJ and Glimcher PW. The Root of All Value: A Neural Common Currency for Choice. Curr Opin Neurobiol. 2012 Dec; 22(6):1027-38.

 

Levy DJ and Glimcher PW

Comparing Apples and Oranges. Using Reward-Specific and Reward-General Subjective Value Representation in the Brain. Journal of Neuroscience. 2011 Oct 12;31(41):14693-707

 

Levy YZ, Levy D, Meyer JS, Siegelmann HT. Identification and control of intrinsic bias in a multiscale computational model of drug addiction. In Proceedings of the 2010 Symposium on Applied Computing (ACM SAC 2010), Sierre, Switzerland, 2010 March.

 

Amiaz R, Levy D*, Vainiger D, Grunhaus L, Zangen A

* Equal contribution

Repeated high-frequency transcranial magnetic stimulation over the dorsolateral prefrontal cortex reduces cigarette craving and consumption. Addiction. 2009 Apr; 104(4):653-60.

 

Stehberg J, Levy D*, Zangen A

* Equal contribution

Impairment of aversive memory reconsolidation by localized intracranial electrical stimulation. European Journal of Neuroscience. 2009 Mar; 29(5):964-9.

 

Levy YZ*Levy D*, Meyer JS, Siegelmann HT.

* Equal contribution

Drug addiction: a Computational Multiscale Model Combining Neuropsychology, Cognition, and Behavior. In Proceedings of the International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing (BIOSIGNALS 2009), Porto, Portugal, 2009 Jan.

 

Shabat-Simon M, Levy D*, Amir A, Rehavi M, Zangen A.

* Equal contribution

Dissociation between rewarding and psychomotor effects of opiates: differential roles for glutamate receptors within anterior and posterior portions of the ventral tegmental area.J Neuroscience. 2008 Aug 20; 28(34):8406-16.

 

Levy D, Shabat-Simon M, Barnea-Ygael N, Katzir A, Zangen A.

Repeated electrical stimulation of reward-related brain regions affects

cocaine but not 'natural' reinforcement. J Neuroscience. 2007 Dec 19; 27(51):14179-89.

 

Cooper A, Barnea-Ygael N, Levy D, Shaham Y, Zangen A.

A conflict rat model of cue-induced relapse to cocaine seeking.

Psychopharmacology (Berl). 2007 Sep; 194(1):117-25

 

Friedman A, Dremencov E, Crown H, Levy D, Mintz M, Overstreet DH, Yadid G. Variability of the mesolimbic neuronal activity in a rat model of depression.

Neuroreport. 2005 Apr 4;16(5):513-6

 

Dremencov E, Nahshoni E, Levy D, Mintz M, Overstreet DH, Weizman A, Yadid G. Dimensional complexity of the neuronal activity in a rat model of depression.

Neuroreport. 2004 Aug 26; 15(12):1983-6

צור קשר