הקתדרה לניהול אסטרטגי ע"ש יששכר חיימוביץ

 

מופקד על הקתדרה: פרופ' יעקב גלזר

מאז הקמתה באוקטובר 1979, פעלה הקתדרה למדיניות עסקית ע"ש יששכר חיימוביץ לעידוד המחקר בתחומי המדיניות העסקית והניהול האסטרטגי. המופקד הראשון על הקתדרה,אהרני יאיר, פרופ' בגמלאות, התרכז ביחסי הגומלין בין הסביבה הישראלית המשתנה במהירות לבין האסטרטגיה והביצוע של פירמות ישראליות, כולל: עיצוב אסטרטגיה בסביבה משתנה, השפעתם של שינויים פוליטיים וחברתיים על עסקים, הבדלים בעיצוב אסטרטגיה והתנהגות מנהלים בסקטורים ובענפים שונים.
בנוסף מתמקדת הפעילות בזיהוי, ניתוח ועיצוב אסטרטגיה ובמערכות ממוחשבות התומכות בניהול אסטרטגי.

צור קשר