הקתדרה להשבחת ערך יזמית ע"ש פרופ' שמעון י' דומברגר

 

מופקד פרופ' בעז רונן

הקתדרה מתמקדת במחקר, בפיתוח כלים וביישום של השבחת ערך של חברות עסקיות ושל ארגונים ללא מטרות רווח.

בתחום החברות העסקיות המחקר יתרכז בזיהוי מאיצי הערך של פירמות, בהערכה כמותית של השבחת הערך הצפויה, בבחירת מאיצי הערך האפקטיביים ביותר לפירמה, ובדרכים ליישום תוכניות ההשבחה.

בתחום חקר השבחת ערך של ארגונים ללא מטרות רווח הקתדרה תעודד מחקר על ארגונים כגון מערכות בריאות ומערכות משפטיות.

המחקר יתבסס על חדשנות ניהולית, ויפותחו כלים ומתודות שישמשו את הארגונים השונים להשבחת ערכם.

צור קשר