הקתדרה למנהיגות עסקית ולאחריות חברתית ע"ש לילי ואלחנדרו שאלתיאל

 

מופקד על הקתדרה: פרופ' יואב גנזך

הקתדרה מוקדשת למחקר בסיסי ויישומי באפקטיביות של מודלים של מנהיגות ניהולית בתרבויות שונות. על בסיס שיטות ניסוי קפדניות בשדה, מתבצעות השוואות של מודלים שונים של ניהול תוך שיתוף פעולה בין החוקרים במרכזים אקדמיים בארצות שונות. במחקר טיפוסי מאמצים מודל תיאורטי ומתאימים אותו לתנאי הניהול בישראל, מתכננים ומבצעים תכנית הדרכה למנהלים לפי המודל. לאחר מכן מעריכים את תרומת ההדרכה במודל עפ"י תפיסות המנהלים המשתתפים וכפיפיהם ועפ"י התוצאות העסקיות.

הקתדרה תומכת בפיתוח המודלים הניהוליים, בפיתוח ההדרכה, במחקרי הערכה ובכתיבת התוצאות והפצתן.

צור קשר