הקתדרה למחקר במימון ובחשבונאות ע"ש מוריס וגרטרוד דויטש

מופקד על הקתדרה: פרופ' אבנר קלעי

 

הקתדרה למחקר במימון ובחשבונאות ע"ש מוריס וגרטרוד דויטש פועלת להעמקת המחקר האקדמי ולהרחבתו בתחומי המימון והחשבונאות.

הקתדרה מדגישה את החשיבות ביחסי הגומלין בין שני התחומים והקשר לתחומי מחקר אחרים בכלכלה ובניהול. הקתדרה מעודדת מחקרים תיאורטיים ואמפיריים של השווקים הפיננסיים בארץ ובעולם, וכן הקשרים בין ההתפתחויות בשוק ההון למבנה השוק, המסגרת החוקית בה פועלים שחקניו, מקורות המידע ואיכותו, והתקינה החשבונאית.


מטרות הקתדרה מושגות באמצעות:
א. קידום ופרסום מחקרים מקוריים בתחומי המימון והחשבונאות.
ב. ארגון במות וכנסים בהם יטלו חלק חוקרים בתחומים אלה יחד עם רואי חשבון, כלכלנים,
    מנהלים פיננסיים של חברות ומנהלים בשוק ההון.
ג. מימון חילופי מדענים ועמיתי המחקר.
ד. בניית מאגרי נתונים חשבונאיים ופיננסיים של חברות בישראל.

צור קשר