הקתדרה לכלכלה פיננסית ע"ש מקס וסטפי פרלמן

 

מופקד על הקתדרה: פרופ' אלי אמיר 


מטרת הקתדרה לקדם את המחקר וההוראה בכלכלה פיננסית, מידע והחלטות, וזאת בסוגיות בעלות עניין בכלל, ובסוגיות רלוונטיות למערכת הפיננסית הישראלית בפרט.

בתחומי פעולתה של הקתדרה:

  • מנגנוני המסחר בשוקי ניירות ערך
  • הערכת נכסים פיננסיים נושאי סיכון בתנאי אי-ודאות
  • קבלת החלטות אישיות וקבוצתיות בתנאי אינפורמציה בלתי-סימטרית
  • הניהול הפיננסי של הפירמה

צור קשר