הקתדרה לתורת המשחקים והחלטות אינטראקטיביות ע"ש לואיז לאה פלאק

מופקד על הקתדרה: פרופ' דב סמט

הקתדרה מוקדשת לקידום מחקר והוראה של קבלת החלטות במצבים שבהם תלויה התוצאה באינטראקציה שבין מספר מקבלי החלטה.
בפרט, תעסוק הקתדרה באספקטים האינפורמטיביים של אינטראקציות כאלה, ובתהליכי למידה של מקבלי ההחלטות באינטראקציות מתמשכות.

צור קשר