הקתדרה לשיווק היי-טק ע"ש נתן גלסטון

 

מופקד על הקתדרה: פרופ' איתן מילר

לשווקים טכנולוגיים, מוצרים עתירי טכנולוגיה ומוצרים בני קיימא בעלי אופי טכנולוגי מאפייני צמיחה שונים מהמאפיינים המוכרים עד כה בשיווק. למשל, צמיחתם מהירה ושונה משוק לשוק, אי-הוודאות בכל הקשור להצלחתם רבה, ותהליכי החיזוי מסובכים יותר, תופעות הקשורות לצמיחת אותם שווקים קשות לאבחון ומקשות על יצירת תחזיות אמינות למכירת המוצרים. אי הוודאות הרבה השוררת בשווקים אלו מקשה על מנהלים בבואם לקבוע מדיניות החדרה של מוצרים חדשים, מדיניות הכוללת את אפיון תכונות המוצר, שווקי המטרה, מדיניות הדגמה ופרסום, ומדיניות מחירים והפצה.

במהלך שלושת העשורים האחרונים נעשתה עבודה רבה להבנת התהליכים ולמידולם. השיטות כוללות הן מודלים אנאליטיים כגון משחקים דיפרנציאלים והן שיטות סימולציה שונות. כמו כן נעשה מאמץ רב לבדיקה אמפירית של ההנחות והמודלים העיקריים. מטרת הקתדרה לשיווק היי-טק היא לטפח מחקר בנושא שיווק היי-טק וצמיחת מוצרים עתירי טכנולוגיה ולהפיץ תוצאות מחקרים אלו בקרב קהילת המחקר העולמית ובקהילה העסקית במדינת ישראל, במזרח התיכון ובאירופה.

צור קשר