קתדרת מכסיקו למערכות מידע ניהוליות

הקתדרה למערכות מידע תומכת במחקר ובכנסים ובמפעלים ישראלים כגון הלקסיקון לאמנות ישראלית.

 

מופקד על הקתדרה: פרופ' דב תאני

הציר המרכזי סביבו מתנהלת פעילות המחקר במסגרת הקתדרה הוא הפיתוח, השימוש והניהול של מערכות מידע ממוחשבות בארגונים.

מאמצי המחקר ממוקדים במדיניות ניהולית ותכנון בתחום מערכות מידע, כלכלת מחשבים ומידע, גישות לניתוח ותיכון מערכות, תפקיד המידע בארגון, ביצועי מערכות ממוחשבות, מערכות תומכות החלטה, בטיחות מערכות מידע והשפעת טכנולוגיות המידע על החברה.

בנוסף לפעילותה המחקרית מקיימת הקתדרה פעילות אקדמית וציבורית שמטרתה, לפרסם ולהשתתף בממצאי מחקרים עם חוקרים אחרים בישראל ובעולם ולהביא את ממצאי המחקרים לידיעת קובעי מדיניות, מנהלים בסקטור הציבורי והעסקי, אנשי מקצוע והציבור הרחב.

 

פרויקטים
לקסיקון לאמנות ישראלית

צור קשר