רקע

בשנים האחרונות גוברת ההבנה כי המשך הצמיחה הכלכלית לא יכול לבוא על חשבון משאבי הטבע והחברה וזאת, לנוכח פגיעה במשאבים אלו וצמצומם המתמשך.

הבנה זו, המתמקדת בניתוק הקשר הגורדי שבין המשך צמיחה מחד עם פגיעה בסביבת החיים ובבריאותנו מאידך, הובילה לנחיצות ביצירת כלים מתקדמים לפיתוח בר קיימא, כאלה המשלבים את קידום החברה והכלכלה בהרמוניה עם משאבי הטבע וההון האנושי.

אחד מהמודלים שנועדו לתת מענה לצורך גובר זה הוא מודל ה-Servicizing  (שירותיות\ השרתה) שעיקרו, מעבר של חברות ממכירת מוצרים למתן שירותי מוצר.

מודל זה גורס כי חברות שיבצעו את המעבר יתרמו להפחתת טביעת הרגל האקולוגית שלהם בצמצום הייצור על השלכותיו – שימוש יתר בגגחומרי גלם ויצירת פסולת וזיהום וזאת, מבלי לאבד את היתרון העסקי שלהם בשוק תחרותי עם מתן שירות על מוצרים עמידים ואיכותיים יותר.

ההשלכות של הטמעת מודל זה בכלכלה הן רבות ומשמעותיות. חדירה של כלכלת שירותים עליה נשען מודל ה-Servicizing לחברות יצרניות מעלה שאלות רבות הנוגעות בערכים הכלכליים לעסקים ולצרכנים, כמו גם בהשלכות הסביבתיות של מהלך מעין זה. זו הסיבה שבגינה בחר האיחוד האירופאי לממן את פרוייקט SPREE, במטרה לבנות מודל עסקי גנרי שיבחן את התועלות בהטמעת Servicizing ויאפשר לחברות לבצע תהליך זה בתבונה ובהצלחה.

צור קשר