מחקר : מסתבר שעסקים ומשפחה דווקא הולכים ביחד.

החוקר מאחורי המחקר

בשיחה עם רקנאטי טי.וי. מספר ד"ר דן וייס מרקנאטי, הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, על תוצאות מחקרו אשר בחן עסקים משפחתיים.
ד"ר וייס, ביחד עם תלמידיו, מצא כי עסקים משפחתיים טובים יותר לאורך זמן מעסקים אחרים.
כמו כן, המחקר עומד על האתגרים בהעברת השליטה הבין דורית בעסקים משפחתיים, ומציע מגוון כלים ניהוליים כדי להתמודד עם אתגרים אלה.