המכון למערכות מידע ניהוליות ע"ש מרסל ואני אדמס

ראש המכון - פרופ' דב תאני

מזכירת המכון:  יפה פז jaffap@tauex.tau.ac.il
טל': 03-6408025
פקס: 03-6407741

 

מטרת המכון לתמוך בפעילויות מחקר, הוראה והפצת ידע התורמות לפיתוח ויישום טכנולוגיות מידע בארגונים בישראל, במטרה לשפר ולייעל את המערכות הניהוליות במשק הישראלי.

מטרה זו מושגת על ידי פעילות במספר תחומים:

איתור הנושאים המרכזיים לניצול מחשבים וטכנולוגיית מידע לצרכי ניהול בכל ענפי המשק הישראלי, לרבות מוסדות ציבוריים, בנקאות ומפעלי תעשיה.
פיתוח תכניות הוראה ומחקר, המתרכזות בשימוש במערכות מידע ממוחשבות ככלי עזר לניהול.
הפעלת מועדון מנהלים בכירים בו נפגשים אנשי תעשייה, משתמשים, מורים וחוקרים מהארץ ומחוצה לה לצורך חילופי ידע בנושא.
הפצת מידע עדכני על טכנולוגיות ומתודולוגיות של מערכות מידע כבסיס לשיפור איכות הניהול בישראל.
מועדון המנהלים בתחום טכנולוגיות המידע הוקם בשנת 1986 במסגרת מכון אדמס למערכות מידע ניהולי בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. המועדון נועד לקידום ניהול מערכות מידע בישראל ע"י יצירת פורום מקצועי-חברתי לבעלי תפקידי הניהול הבכירים, חוקרים ומעצבי המדיניות בתחום המחשבים ומערכות מידע (מ"מ) בישראל.  פעילות המועדון מהווה מסגרת לחילופי דעות ומידע בין חברי המועדון, מוקד ללימודי נושאים מתחום מ"מ בעזרת הרצאות אורח וסמינרים, ובמה לתגובות בנושאים מהתחום המקצועי המיוצג ע"י חברי המועדון.

 

 

צור קשר