הקתדרה לאופטימיזציה של מערכות לוגיסטיות

מופקדת על הקתדרה: פרופ' שושנה אנילי

 

הקתדרה עוסקת בעיקר בפיתוח ויישום שיטות אופטימיזציה כמותיות המשפרות את הביצועים במערכות לוגיסטיות ובשרשראות אספקה. בין היתר מדובר על אופטימיזציה של תהליכי ייצור, רכש, ניהול מלאי, תובלה, ותכנון של מערכות שרות, וכול זאת על-מנת למקסם את הרווח התפעולי של המערכת.  תחום מחקר זה כולל פיתוח מודלים דטרמיניסטיים וסטוכסטיים בחקר-בצועים לתיאור הבעיות, וכן שימוש בעקרונות מתורת המשחקים למערכות רבות-משתתפים (כבשרשרת אספקה או מערכת שרות) בהן שיתוף הפעולה הוא מלא, או מוגבל עקב קיומם של אינטרסים מנוגדים. 

צור קשר