קתדרת יצחק גילינסקי ליזמות, טכנולוגיה, חדשנות וניהול

הקתדרה עוסקת במחקרים הנוגעים לניהול טכנולוגיה חדשנות ויזמות בסוגיות בעלות עניין בהיבט גלובלי כמו גם בהיבט של המשק הישראלי.

בין הנושאים בתחומי פעילותה של הקתדרה:

  • גישות לעידוד יזמות וחדשנות בתוך ארגונים
  • מנגנוני תמריץ לעידוד יזמות וחדשנות
  • גישות לניהול מיזמי טכנולוגיה

צור קשר