המכון למחקר עסקים בישראל ע"ש הנרי קראון

מנהל המכון - פרופ` פיטר במברגר


לאתר המכון >>

 

המכון למחקר עסקים בישראל ע"ש הנרי קראון הנו חברה לתועלת הציבור (חל"צ) הפועל במסגרת הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב וממומן באמצעות מענקי מחקר ותרומות.

יעוד המכון הוא לאפשר ולתמוך במחקר בהיבטים השונים של ניהול ומינהל, עם דגש מיוחד על נושאים הנוגעים לכלכלה ולחברה בישראל. עבודות המחקר מתבצעות ע"י חברי הסגל האקדמי של הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב בשיתוף עם חוקרים בכירים ממוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל, סטודנטים לתארים מתקדמים ועוזרי מחקר.

המכון פועל בשני מישורים כדלקמן:

 • א. מתן סיוע לחוקרים בפקולטה לניהול בהגשת בקשות לקרנות מחקר ישראלים וזרים וניהול של   כספי המחקר המתקבלים ממקורות חיצוניים.
 • ב. מתן סיוע כספי ישיר לעבודות מחקר שהן פרי יוזמתם של חוקרי הפקולטה לניהול.

למטרות אלה, המכון מאוייש במנהל אקדמי, מנהלת אדמיניסטרטיבית ומרכז מחקר (בחדר 435 בבניין רקנאטי, אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב).

המכון מפרסם את תוצאות המחקר כניירות-עבודה ב-10 סדרות כדלקמן:

 • מימון חשבונאות
 • ביטוח
 • ההיבטים המשפטיים של ניהול
 • אסטרטגיה וניהול כללי
 • ניהול בינלאומי
 • כלכלה ניהולית וחקר ביצועים
 • ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע
 • ניהול מערכות בריאות
 • ניהול השיווק
 • התנהגות ארגונית ומשאבי אנוש

ניירות העבודה מהשנים האחרונות מופיעים באתר האינטרנט של המכון.

ניתן להורידם ללא תשלום.


לאתר המכון >>

 


​הגשת הצעות לגופים חיצוניים

 

טפסים

 

 


מחקרים פעילים לשנת תשע"ו >>


 

 

פרופ' פיטר במברגר  מנהל המכון
  פרופ' פיטר במברגר

 

 

 

צור קשר