ועדות הפקולטה

אתר ארכיוני

הרכב ועדות הפקולטה לשנה"ל תשע"ה

ועדת הוראה פקולטטית

 

פרופ' משה צבירן (יו"ר)

פרופ' גדי אריאב

פרופ' קובי גלזר

פרופ' אורלי יחזקאל

ד"ר שרון טוקר 

 

ועדת הוראה מב"ע מנהלים וקלוג-רקנאטי:

 

פרופ' משה צבירן (יו"ר)

פרופ' גדי אריאב

פרופ' קובי גלזר

פרופ' דן וייס

פרופ' אורלי יחזקאל

ד"ר יובל קליש

 

ועדת הוראה מב"ע - ניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות

 

פרופ' משה צבירן (יו"ר)

פרופ' גדי אריאב

פרופ' אורלי יחזקאל ד"ר דוד צביליחובסקי

 

ועדת דוקטורט ותלמידי מחקר:

 

פרופ' יוסי אביב(יו"ר)

פרופ' גל אסטרייכר

פרופ' אבי וואהל

ד"ר ורדית לנדסמן

פרופ' אבנר קלעי(מ"מ)

​פרופ' יעל שטיינהרט

פרופ' יוסי שפיגל 

פרופ' דב תאני (מ"מ)

 

ועדת הוראה - תואר ראשון בחשבונאות:

 

פרופ' אלי אמיר (יו"ר)

פרופ' אתי אינהורן

ד"ר (רו"ח, עו"ד) אלי גילבאי

רו"ח יעל ג'רסי

ד"ר דוד דישטניק

פרופ' דן וייס 

ד"ר צחי ורסנו

פרופ' אורלי יחזקאל

ד"ר שי לוי

רו"ח משה פרץ

 

ועדת הוראה - תואר ראשון בניהול:

 

ד"ר ירון יחזקאל (יו"ר)

פרופ' ניסן לנגברג

ד"ר יניב שני

פרופ' אורלי יחזקאל

ד"ר תומר גבע

ד"ר אוריאל סטטנר

ד"ר שרון טוקר

 

ועדת הוראה - תואר שני:

 

פרופ' אורלי יחזקאל (יו"ר)

ד"ר גל אסטרייכר

פרופ' גדי אריאב

ד"ר יעקב עודד

פרופ' אבי כרמלי

פרופ' דני הלר

ד"ר ורדית לנדסמן

פרופ' יוסי שפיגל

 

 

ועדת קבלה:

 

פרופ' אורלי יחזקאל (יו"ר)

 

פרופ' אלי אמיר

פרופ' יואב גנזך

פרופ' דן וייס

ד"ר ירון יחזקאל

 

ועדת הוראה ניהול פיננסי:

 

פרופ' אתי אינהורן (יו"ר)

פרופ' אורלי יחזקאל

פרופ' ניסן לנגברג

ד"ר דייב דישטניק
פרופ' משה צבירן

 

ועדת מחקר:

 

פרופ' פיטר במברגר (יו"ר)

ד"ר איתי אטר

פרופ' אתי אינהורן

פרופ' יואב גנזך

פרופ' שושנה אנילי

ד"ר גל אסטרייכר-זינגר

ד"ר יעקב עודד

פרופ' שי דנציגר

פרופ' גל אסטרייכר

פרופ' ניסן לנגברג

 

ועדת הוראה ייעוץ ארגוני:

 

ד"ר שרון טוקר (יו"ר)

 

פרופ' אורלי יחזקאל פרופ' משה צבירן

 

ועדת הוראה iMBA:

 

פרופ' שי דנציגר (יו"ר)

פרופ' גדי אריאב

ד"ר איריס גינזבורג

פרופ' משה צבירן

פרופ' אורלי יחזקאל

ד"ר דוד צביליחובסקי

 

ועדת לה"ב:

 

פרופ' אורלי יחזקאל (יו"ר)

ד"ר נועם שמיר

פרופ' משה צבירן
ש"ר יניב שני
ד"ר מאיר קרלינסקי

 

ועדת מיחשוב ואינטרנט:

 

פרופ' משה לשנו (יו"ר)

ד"ר איתי אטר

ד"ר אוהד ברזילי

ד"ר דייבי דישטניק
ד"ר שחר רייכמן

 

ועדה פקולטטית להוגנות מגדרית:

 

ד"ר שרון טוקר (יו"ר)

פרופ' אתי אינהורן

 

פרופ' ניסן לנגברג

ד"ר נועם שמיר 

פרופ' יעל שטיינהרט

פרופ' מינה וסטמן (חברה אורחת)

 

ועדת בניין ובטיחות:

 

ד"ר יניב שני (יו"ר)

ד"ר דני בן שחר
ד"ר ורדית לנדסמן ד"ר אילה ארד

 

ועדת ספרייה משותפת למדעי החברה:

 

פרופ' דן וייס (יו"ר) פרופ' דני הלר פרופ' יעל שטיינהרט

 

ועדת אתיקה:

 

פרופ' משה לשנו (יו"ר) ד"ר איציק ספורטא  

 

ועדת המעבדה ההתנהגותית:

 

פרופ' יעל שטיינהרט (יו"ר)

ד"ר דינו לוי

ד"ר יניב שני ד"ר דייב דישטניק
 

 

צור קשר