סגל אקדמי

סגל הפקולטה לניהול

 • כל החוקרים
 • אסטרטגיה תפעולית
 • שיווק
 • ניהול טכנולוגיה ומידע
 • מערכות בריאות
 • חקר ביצועים והחלטות
 • התנהגות ארגונית
 • חשבונאות
 • כלכלה
 • מימון
 • לימודי סביבה וקיימות
 • אסטרטגיה