המרכז ליזמות ע"ש מרים וגאורג פקטור

ראש המרכז - פרופ` שי דנציגר

מטרת המרכז ליזמות ע"ש מרים וגאורג פקטור היא להביא להבנה טובה יותר של נושא היזמות, תפקידה במשק והפוטנציאל לצמיחתה בישראל.
כדי להגשים מטרה זו מתמקדות פעולותיו של מרכז פקטור בשלושה תחומים עיקריים: מחקר, הוראה וסיוע לעסקים.

בתחום המחקר: המרכז מקדם קרנות ומפרסם מחקרים חדשניים ומובילים הן מקומיים והן בינלאומיים בתחום היזמות ומשלב בתוכו תחומים רבים במדעי
הניהול, כולל: שיווק, קבלת החלטות, מימון, התנהגות ארגונית ומערכות מידע.

בתחום ההוראה: המרכז מציע קורס סמסטריאלי בנושא היזמות לתלמידי התואר השני שבמהלכו משתלמים הסטודנטים בהכנת תכניות עסקיות עבור יזמים, קורס
בהכנת תכנית עסקית במסגרת ההתמחות בניהול טכנולוגיה, קורס בתחלופות טכנולוגיות במסגרת ההתמחות בשיווק וכן מספר קורסים נוספים לתואר ראשון.
במסגרת זו קונה המרכז גישה למספר מאגרי מידע מרכזיים בינלאומיים.

בתחום סיוע לעסקים: המטרה היא להפוך את מרכז פקטור למקור עיקרי לסיוע לקהילת היזמים ואנשי העסקים בארץ, בתחום המידע, המודיעין העסקי והייעוץ.
במסגרת זו מעניק המרכז פרס שנתי ליזם השנה על פעילות יזמית מצטיינת ומתמשכת. החל משנת 1996 החל המרכז להעניק פרס ליזם הצעיר של השנה. החל משנת 1997 החל המרכז בשיתוף פעולה עם "כלל" (ישראל) בנושא הענקת פרס "כלל" ליזמות וחדשנות, והחל משנת 2002 החל המרכז בשיתוף פעולה עם IDB וארנסט ויאנג בהענקת פרס E&Y ליזם השנה.

בנוסף לנ"ל החל המרכז בשיתוף פעולה עם פורום MIT ליזמות בביצוע מפגשים
מתוכננים בנושאים שונים. מפגשים אלה נערכים אחת לחודשיים והם מתפרסמים בנפרד.

 

צור קשר