מעבדה התנהגותית - מידע לסטודנטים

השתתפות במחקרי המעבדה

השתתפות במחקרים אפשרית עבור כל אדם מעל גיל 18.ההשתתפות במחקרים נעשים בתמורה לתשלום ו / או בתמורה לצבירת שעות מחקר. ההשתתפות בתמורה לצבירת שעות המחקר מיועדת לתלמידי שנה א' בחוג לניהול כחלק מחובותיהם האקדמיים.
תלמידי תואר ראשון בחוג לניהול, מחויבים לצבור לפחות חמש שעות  מחקר כנבדקים במהלך שנת הלימודים הראשונה. ההרשמה למחקרים והמעקב אחרי צבירת שעות המחקר נעשית באמצעות המערכת לניהול מחקרים של המעבדה ההתנהגותית.

בתחילת שנת הלימודים סטודנטים שנה א' בחוג לניהול, מקבלים הודעה לדוא"ל האוניברסיטאי שברשותם שמכיל את שם המשתמש והסיסמא שלהם, למערכת ניהול המחקרים. באחריות סטודנט  שלא קיבל מייל זה לפנות לאחראי המעבדה ההתנהגותית על מנת שירשום אותו למערכת ניהול המחקרים

ניתן ללמוד על המחקרים השונים המתנהלים במעבדה בערוצים הבאים:

  1. זימונים שישלחו באמצעות הדוא"ל
  2. מערכת ניהול המחקרים

באחריות כל סטודנט לעקוב באמצעות המערכת לניהול מחקרים, אחר שעות המחקר שנצברו לו. עבור כל מחקר בו השתתף סטודנט מעודכנת מערכת ניהול המחקרים במספר נקודות המחקר שאותו מחקר מתגמל. על מנת לצבור חמש שעות מחקר יש צורך בצבירה של לפחות 300 נקודות מחקר.

 

כניסה למערכת ניהול המחקרים 

  1. באמצעות לינק זה
  2. כניסה ישירה מ My Tau – שם מופיעה המעבדה ההתנהגותית כקורס וירטואלי, לחיצה על הקורס מכניסה את המשתמש באופן ישיר אל מערכת ניהול המחקרים

 

אישור על השתתפות במחקר שנערך פיזית במעבדה – באחריות הסטודנט להוריד את טופס מעקב המחקרים. ולוודא שהנסיין האחראי למחקר חותם על טופס ההשתתפות בתום הניסוי.

אישור על השתתפות במחקרי און ליין – בתום כל ניסוי און ליין יופיע מספר זיהוי רנדומאלי. באחריות הנבדק לשמור על מספר זה כהוכחה על השתתפותו בניסוי.

 

צור קשר