MBA Carees

MBA Carees

התכנית אינה פעילה נכון לתשע"ו

תכנית MBA Carees – שילוב של ניהול עם אחריות חברתית

 

MBA Cares הוא קורס ייחודי בן סמסטר וחצי, שנולד בתכנית הבינלאומית, ה-iMBA ביוזמתם של אושר פרי ושירלי הראל, בוגרי הפקולטה, במטרה לתת מענה לנושא של אחריות חברתית בתאגידים.


MBA Cares התחיל כמלגה של אגודת הסטודנטים, המשיך כקורס הנותן יחידת זכות אחת לתלמידי התכנית הבינלאומית וכיום משתתפים בו גם סטודנטים מתכנית ה-MBA הכללית והוא נמצא בתהליך להקניית שלוש יחידות זכות לתואר.
המטרה העליונה של התכנית היא לחשוף את מנהלי העתיד לתכנים של עשייה חברתית והעלאת המודעות לקהלים ואוכלוסיות נזקקות, על מנת לקדם לטווח הארוך אג'נדה של אחריות חברתית בעסקים. בדרך זו ניתן להשפיע, להועיל והביא לשינוי אמיתי בחייהם של שני הצדדים: גם הסטודנטים וגם אותן אוכלוסיות הנעזרות בהם.


התכנית מנסה לקחת את הידע העצום של הסטודנטים, את היכולות ואת הניסיון העסקי שלהם ולרתום אותו במקומות בו הוא יכול להועיל ביותר, תוך התחברות עם מיזמים שיספקו לסטודנטים אתגר, עניין ואפשרות לתרגול מעשי שיתרום להם באופן ממשי ומקצועי בתהליך הלימודים.
הקורס משלב גם תיאוריה וגם פרקטיקה ומאפשר להתערבב עם הקהילה ולחוות את כל הדברים אותם לומדים בכיתה. לצד הלימודים התיאורטיים על אחריות תאגידית, על מצב האחריות החברתית בעסקים בארץ ובעולם, הרצאות של מובילי דעה בתחום וסוגיות של אתיקה, לוקחים הסטודנטים חלק לאורך השנה גם בפרוייקטים חברתיים שונים במסגרת ייעוץ לעמותות, בנייה של תכנית עסקית עבורן וסיוע בשיווק.
בין הפרויקטים של MBA Cares: קליניקות של קופת חולים מכבי המעניקות שירותים מתקדמים לאוכלוסיות נזקקות, אינדקס להשקעות אחראיות חברתית בבורסה לניירות ערך, שיתוף פעולה עם בית ההשקעות תמיר-פישמן ועוד.


חפשו את הקורס בעת ההרשמה לסמסטר הבא שלכם!

 

צור קשר