מחקרים שפורסמו

הפקולטה לניהול מציעה סביבה תומכת למחקר חדשני, במטרה להוות את ראש החץ האקדמי בתחום הניהול.

קראו את המחקרים שפורסמו בפקולטה במהלך השנים. בהם מחקרים שזכו להד עולמי, מחקרים ששינו תפיסות עולם ומחקרים אשר מיושמים באלפים רבים של ארגונים וחברות.

צור קשר